Ziek van je werk

Geplaatst op: 07/03/2024

Als ik ingeschakeld word als mediator, zit Isabel een jaar in de ziektewet. Sinds een half jaar werkt ze halve dagen, maar het lukt niet om dit uit te breiden. De klachten blijven aanhouden. Isabel ervaart veel stress, die gerelateerd is aan het werk. Varkenshouder Henk heeft al van alles geprobeerd om haar te helpen, maar hij ziet geen verbetering bij zijn werkneemster. 

Hoe het mis ging

Henk plaatst Isabel over naar een andere locatie, omdat hij denkt dat het daar beter zal gaan. Isabel begrijpt niet waarom ze overgeplaatst wordt en is hier boos over.  

Zo zijn er meer voorvallen. Isabel wil zich op een dag ziek melden, maar ze kan Henk niet bereiken. Ze denkt dat Henk haar negeert en geen aandacht voor haar heeft.

Later vraagt Henk of ze een uur extra kan gaan werken nu ze op een locatie werkt waar het wat rustiger is voor haar. Isabel snapt niet waarom hij dat vraagt en weigert dit omdat ze nog altijd heel moe is na het werk. Bovendien heeft hij haar voorstel om een uur later te beginnen, omdat ze dan beter uitgerust is, afgewezen.

Het gesprek

Tijdens het gesprek vertellen beiden hun kant van het verhaal.

Isabel vertelt dat ze het werken bij de zeugen en de biggetjes juist leuk vindt. Bij de vleesvarkens werken vindt ze eentonig. Het geeft haar geen voldoening. Henk vertelt dat hij het juist deed om haar te helpen.

En de keer dat Isabel Henk niet kan bereiken, was het erg druk, omdat er problemen waren bij de zeugen. Hij snapte niet waarom Isabel hem niet met rust liet.

En door Isabel te vragen om een uur extra te werken wilde Henk haar een succeservaring bezorgen. “Als het goed gaat, zal zij zich vast beter voelen”.

Isabel ervaarde dit heel anders en vindt het raar dat hij dat vroeg. “Ziet hij dan niet dat ze altijd heel moe is als ze klaar is met werken?” Ze heeft zelf wel voorgesteld om een uur later te beginnen omdat ze dan beter uitgerust zou zijn, maar dat mocht niet.

Wat voelen zij

Het blijkt wel dat Henk en Isabel langs elkaar heen hebben gepraat. Het gevolg is dat Isabel zich niet gehoord voelt en denkt dat ze het niet goed doet. Henk mist de waardering van Isabel. Hij doet er immers alles aan om de situatie voor haar te verbeteren.

Wanneer ik met hen beide in gesprek ga, voelen ze zich wel gehoord en vervolgens gaan ze ook echt naar elkaars verhaal luisteren. Isabel komt erachter dat Henk wel degelijk het beste met haar voor heeft en haar een goede verzorgster voor zijn varkens vindt. Henk merkt dat Isabel het werk bij de zeugen erg leuk vindt en de wil om meer te gaan werken zeker aanwezig is.

Hoe liep het af

Isabel gaat weer bij de zeugen werken en Henk maakt het voor haar mogelijk om een uur later te beginnen. Als ik een paar maanden later bel, blijkt dat Isabel meer energie heeft en stap voor stap meer gaat werken. Het begrip voor elkaar heeft hen veel opgeleverd.